<$BlogRSDUrl$>

20.11.06

Dagens Blix 

Her kjem me, Herre, paa ditt Ord,
Som bed oss til ditt Hus og Bord,
Der du giv Himmelføda.
Gud, lat daa Ordet av din Munn
I Hjartat finna grornæm Grunn
Og bera fager Grøda!
Giv Hug / Og Dug,
Opet Øyra / Til aa høyra, / So me gjøymer
Ordet og det aldri gløymer!

Ja, Herre, lat ditt dyre Ord
Daa ikkje falla tomt til Jord,
Men ved din Ande verka
I oss den rette Tru og Trong,
So du vaar arme Bøn og Song
Maa høyra mildt og merka!
Giv du / Vaar Tru
Rette Varmen, / Lat i Barmen /Hjartat brenna
Og di Røyst i Ordet kjenna!

-----
E. Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900) s. 3-4

Tredje og siste salme i bolken "Inngangssalmar". Det ligg ein heil liturgisk teologi i desse to små og nokså tradisjonelle strofene, eit gudstenestleg forankra kristendomssyn som er svært typisk for Elias Blix. Sjølv om "Guds Bord" er nemnt i første verset, spelar ordet ei langt større rolle enn sakramenta. Gudstenesta har ei sakramental side, Gud "giv Himmelføda" i form av ord og sakrament og lèt ordet "finna grornæm Grunn" i menneskehjartet og "verka ... den rette Tru og Trong" ved Den heilage ande. Og den har ei sakrifisiell side, den menneskelege responsen på Guds handling i form av "fager Grøda", ei varm tru og eit brennande hjarte - som får uttrykk i "Bøn og Song".

Det bibelske utgangspunktet for salmen er å finne på stader som Markus 4,8, Johannes 6,31 og Jesaja 55,10-11.

Første strofe finst i Norsk Salmebok på nr. 561.

Norsk Salmeleksikon nr. 1255.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 20.11.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?