<$BlogRSDUrl$>

1.1.07

Nyårsdagens Blix 

Eg trur, men ikkje lenger/ Avdi det so er sagt.
Eg inkje Vitne trenger / Um Jesu Frelsarmagt.

For no med eiget Øyra / I Ordet av hans Munn
Eg kann min Frelsar høyra: / Der finn mi Tru sin Grunn.

Eg trur av eigen Røyndom, / For Jesu Ord og Kraft
Meg heve lært den Løyndom, / At eg er atterløyst.

Eg trur av eigi Kanning, / At han er Frelsar min.
Den dyre sæle Sanning / Ut av hans Aasyn skin.

-----
E. Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900) s. 29-31

"Kvi eg trur" er ein uvanleg personleg Blix-salme - og ein som må tyde noko heilt spesielt for mange Blix-tolkarar, både Kine Hellebust og Dvergmål har laga versjonar av den (Dvergmål sin finn du jamvel på iTunes). Salmen blei første gong trykt i Stille Stunder 06.02.1897 (ifølgje Norsk Salmeleksikon skal salmen òg stå i Den 17de Mai nr. 21, som kom ut 20. februar 1897. Det får eg ikkje til å stemme).

Det er svært, svært sjeldan ein støyter på eit så tydeleg "eg" i ein Blix-salme. Her talar ei erfaringsbasert tru, ein som har vore på Tabor og fått erfare den forklåra Kristus, ein som har sett den oppstadne slik som Tomas, men som ikkje høyrer på evangelistens erfaringskritiske Jesus-sitat "Fordi du har sett meg, trur du. Sæle dei som ikkje ser, og endå trur".

Heile salmen
Jule-Dagens Blix (julaftan)
Norsk Salmeleksikon nr. 671
# lagt inn 1.1.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?