<$BlogRSDUrl$>

6.2.07

Innvandring 

Forskning.no:
Det er vanlig å forestille seg at Norge ble flerkulturelt da de første pakistanerne kom kjørende inn på Grønland i Oslo. Men den norske innvandringsdebatten begynte på attenhundretallet, og handlet om nordnorske ghettoer og reservater for samer, sier historiker Einar Niemi.
Einar Niemi er professor i historie ved Universitetet i Tromsø, og har jobbet mye med både sin landsdels historie og minoritetsproblematikk.

Blant annet skrev han bind 2 i Norsk innvandringshistorie. Det tar for seg tidsrommet fra 1814 til 1860. For innvandring er ikke noe nytt fenomen, selv om vi ofte glemmer det.
Det har undra meg at den nordnorske erfaringa med eit fleirkulturelt samfunn har spela så lita rolle i debatten om notidas fleirkulturelle Noreg. Det er framleis langt frå Oslo til den nordlegaste landsdelen, men her finst mykje erfaring som både samfunnsforskarar, politikarar og pedagogar skulle kunne lære mykje av - på godt og vondt.

Niemi (namnet røper kvensk bakgrunn) tek særleg for seg innvandringa frå Finland til Nord-Noreg (at nordmenn mange stader må sjåast som "innvandrarar" innover i fjordane, bør ein heller ikkje gløyme).

For eiga rekning: Det ser dessverre ut til at mistenkeleggjorte innvandrargrupper treng ein verdskrig for å få høve til å vise seg lojale mot det norske samfunnet og norske verdiar. Mistenkeleggjeringa av kvenminoriteten i første del av 1900-talet var fullt på høgd med den kollektive mistenkeleggjeringa av muslimske innvandrarar av alle fargar i dag. For mange måtte det ein krig til for å forstå at kvenar faktisk kunne vere "gode nordmenn". Går det an å lære av historia?

Les meir.
# lagt inn 6.2.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?