<$BlogRSDUrl$>

12.4.07

Dagens Blix Og her er tonen til "Hjelp", frå same kjelde. Tidlegare har eg publisert ein tredje tone som sannsynlegvis er av Blix sjølv, den til "Ute og Heime".

Med det har eg funne alle dei tre tonane sonen Ivar Blix nemner. Ein bør nok vere så ærleg å seie at det ikkje er noko stort tap at dei ikkje har følgt tekstane, diktaren var betre med ord enn med tonar. Men tonane er interessante fordi dei gjev eit innblikk i salmediktarens verkstad.
# lagt inn 12.4.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?