<$BlogRSDUrl$>

1.7.07

Kyrkjekonserten 

Eg har vore vel heime i eit par dagar alt, men jordbærsesongen kom tidleg i år, og matauk går framfor blogging. Som det går fram av dette biletet frå Volda-avisa Møre, eg har vore på festspel og teke del i kyrkjekonserten "Dei nye feiringssalmane" torsdag 28. juni i Voldskyrkja.Det var riktig gildt, mykje folk og mange dyktige musikarar i ulike sjangrar. Det var ikkje berre dei tre vinnarsalmane som blei framførte, men jamvel ein handfull av dei andre nyskrivne salmane (m. a. tekstar av Heidi Strand Harboe, Halldis Reigstad og Brit Bildøen) - og tre gode gamle (Blix og Støylen).

Mi rolle var å binde saman gammalt og nytt gjennom ein presentasjon av Elias Blix, opphavet til heile den nynorske salmetradisjonen. Tekstane mine ligg her, om nokon skulle ha interesse av dei.
# lagt inn 1.7.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?