<$BlogRSDUrl$>

26.8.07

Dagens Blix "Kring 1860 sette Blix om eit brot av 'Saga um Eirik Vidførle' med tanke på 'Dølen', men stykket vart liggjande uprenta til 1903," skriv Reidar Djupedal (Der eit fjell stig mot sky, s. 198). Reidar Bolling (Elias Blix, s. 73) har same opplysninga, men utan årstal for prenting.

Denne teksten har eg leita lenge etter og endeleg funne, i ei utklippsbok etter Marie Blix, eldste dotter til Elias Blix. Du skal få historia seinare.

To spørsmål finn eg ikkje ut av, så eg bed dei lærde lesarar av BlixBlog om hjelp:

1. Kor kan dette ha vore publisert? Dessverre har ikkje samvitsfulle Marie skrive ned publikasjonsstaden denne gongen. Av papir og spalter kan det sjå ut til å handle om ein publikasjon i avisformat, men Den 17de Mai er det ikkje, så vidt eg kan sjå.

2. Kva for ein norrøn tekst er eigentleg dette?

Du kan lese heile teksten her (sjølv om korrekturlesinga ikkje er heilt god.)
Sjå større bilete her.
# lagt inn 26.8.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?