<$BlogRSDUrl$>

3.9.07

Bonnevie 

Denne bloggen kan nok med ein viss rett skuldast for venstrevri, sjølv om vrien stort sett er innskrenka til det klassiske (men reine) 1880-talsvenstre (og av og til slår nok min eigen vri til òg, den ligg enda nokre grader lengre til venstre).

For balansens skuld skal vi i dag ta med eit prov på at det kan kome noko godt frå Høgre. Kristine Bonnevie (1872-1912) var den første kvinnelege universitetsprofessor her til lands, faget var biologi. Bonnevie er ei av dei framleis få kvinnene som har fått eit hus på Blindern kalla opp etter seg. Ho var dotter til Jacob Aall Bonnevie (1838-1904), som var skoledirektør i Trondheim, stortingsrepresentant for Høgre og kyrkjestatsråd i regjeringa Emil Stang I (1889-1891). Fader Bonnevie var Elias Blix' fremste skolepolitiske motstandar i stortingssalen. Seinare flytta han med familien til Kristiania, blei medlem av Kristiania skolestyre medan Blix var leiar og tok jamvel over etter han som leiar i tilsynsutvalet for Uranienborg skole.

I dag blir dottera Kristine heidra ved den 2. Kristine Bonnevie-førelesinga. Den første blei halden i fjor av den kjende evolusjonsbiologen og religionskritikaren Richard Dawkins. I år held marinbiologen Jane Lubchenco (Oregon State University) førelesninga "The Quickening Pace of Evironmental Changes in Oceans: Evolutionary, Ecological and Social Implications".
# lagt inn 3.9.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?