<$BlogRSDUrl$>

20.1.08

Utbrent? 

Debatten etter Frode Gryttens brevbrenningsførelesing for ei vekes tid sidan er vel i ferd med å brenne ut. Eit par kommentarar denne helga òg, men lite nytt.

Sven Egil Omdal tek utgangspunkt i Ingar Sletten Kolloens Klassekampen-utsegn "- Jeg tror det interesserer både norske biografer og det norske lesende publikum midt i ræva hva Frode Grytten har å si om biografien som sjanger" og markerer sin posisjon slik - både i Bergens Tidende og sitt eige Stavanger Aftenblad (19.01.07):
DE FLESTE AV OSS holder oss med gardiner fordi vi gjerne vil beskytte deler av vårt privatliv mot innsyn. Vi vet at det er mange der ute som bekjemper tristessen i egne liv ved å forsøke å se inn i andres. Vi vet også at de fleste kikkere står utenfor soveværelset, bare de helt spesielle står utenfor kjøkkenet. Derfor er det blitt et sjangerkrav at offentlige personers seksualliv skal avdekkes. De fleste får heldigvis lov til å dø først, men er du fremtredende politiker eller artist, er det ikke sikkert forlagene tar seg tid til å vente. Mannen med pennen sniker seg foran mannen med ljåen.

Med all respekt for ræva til Ingar Sletten Kolloen, mektig som den er, slutter jeg meg til Gryttens standpunkt. Se og Hør blir ikke mer aktverdig om det utgis med 634 sider, stivt bind og fotnoter.
Trond Haugen i Dagsavisen (19.01.07) leverer på si side følgjande bidrag:
I virvaret av perspektivrike, velformulerte og engasjerte standpunkter er det allikevel fristende å spørre om biografidebatten i siste instans dreier seg om noe så enkelt – og komplisert – som forskjellen på den gode og den dårlige forfatterbiografien.
Sjølv finn eg det freistande å peike på at dei fleste som har teke ordet i denne debatten, ikkje har høyrt kva Grytten har sagt (ikkje eg heller). No er det kanskje like greitt å vente til førelesinga hans er trykt før ein leverer fleire sterke meiningar?
# lagt inn 20.1.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?