<$BlogRSDUrl$>

29.2.08

Første melding 

Den første meldinga av Ein betre vår ein gong står, ikkje overraskande, i Dag og Tid i dag. Den er lang, grundig og kompetent, skriven av professor i lesevitskap (og Blix-kjennar) Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ved Universitetet i Stavanger. "Meisterleg om salmemeisteren", heiter det i overskrifta. Ingress:
Anders Aschim har laga eit storverk om Elias Blix og samtida hans. Då kan ein tilgje at diskusjonane om sjølve diktarverket er sporadiske i biografien.
Eg skal ikkje falle for freistinga til å diskutere enkeltpoeng i meldinga (freistinga ligg i det meldaren skriv om handsaminga av diktarverket), eg skal berre seie at denne meldinga er eg svært glad for. Eg er stadig velsigna med kvalifiserte lesarar som har lese den boka eg ønskte å skrive i staden for å foreslå at eg burde ha skrive ei heilt anna bok. Eg tek til å lure på om eg faktisk har greidd å skrive den boka eg ønskte å skrive.
# lagt inn 29.2.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?