<$BlogRSDUrl$>

27.2.08

På seminar 

Tromsø-lanseringa av Ein betre vår ein gong tok til med eit seminar i Grønnåsen kyrkje i formiddag kl. 9-12, arrangert av Kyrkjeleg utdanningssenter i nord. Eg heldt foredrag for eit publikum av studentar, prestar og nokre andre interesserte (mellom dei foreldra mine og bibelomsetjarkollega Britt Rajala), ei svært lydhør forsamling som song godt. Professor Tove Bull gav den første faglege responsen på boka. Det var vel førebudd og velartikulert, og eg må vel ha lov til å seie at både boka og eg kom heilskinna frå det. Det slår meg kor privilegert eg har vore med kvalifiserte lesarar som har forstått kva for ei bok eg har ønska å skrive. Det gjeld både dei to forlagskonsulentane Einar Økland og Ottar Grepstad, og det gjeld respondent Tove Bull. Kantor Matthias Anger (i år ansvarleg for kyrkjemusikkutdanninga ved KUN) hadde med seg tre songstudentar frå konservatoriet, dei gav ein flott minikonsert. Matthias har vore ansvarleg for avviklinga av seminaret og ikkje minst: for tonefølgje. No sit eg og førebur kveldsarrangementet, Tromsdalen kyrkje kl. 19.00.
# lagt inn 27.2.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?