<$BlogRSDUrl$>

30.3.08

Ankalterud 

I helga har eg vore saman med gode vener frå det faglitterære forfattarstudiet. Ein gong årleg samlast vi hos Margit Rognerud på Ankalterud gard, som ligg på Nordsinni ved Dokka. Der arrangerer vi seminaret GROTID (med eit bukk til ein av skrivelærarane våre frå studietida, Gro Dahle). I år var vi der for tredje gong. 17 deltakarar som møttest for å drøfte eigne tekster i skrivegrupper, få faglege impulsar og treffe einannan att. I år hadde vi med oss hovudkonsulent i Gyldendal og professor ved UiO Irene Engelstad som førelesar. Ho gav ein inspirerande analyse av tekstopningar - setningar, avsnitt, kapittel. Alle var samde om at dette skal vi gjere neste år òg. Takk for denne gongen!
# lagt inn 30.3.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?