<$BlogRSDUrl$>

12.6.08

Frå Moses til Manga 

I dag har Bibelselskapet hatt pressekonferanse for å spreie to nye versjonar av den glade bodskapen.

1. Dei første pilotversjonane av gammaltestamentlege bøker i ny omsetjing er publisert i form av to hefte i serien GTR (Det gamle testamentet revidert). Spør etter dei i en bokhandel nær deg. Ikkje berre det, frå og med i dag kan du lese prøvetekstane våre på vevstaden Bibelen.no. Klikk på "Det gamle testamentet, prøvetekstar" i menyen til høgre. Denne publikasjonen er som ei open høyring å rekne. På Bibelen.no kan du òg sende inn respons på epost. Om du vil vere med på å påverke framtidas norske bibelspråk, er altså sjansen der nett no!

2. Frå i dag er dessutan Mangabibelen på marknaden, ei attforteljing av Bibelen illustrert i japansk teikneseriestil. Manga er blitt litt av eit kultfenomen i ein del norske ungdomsmiljø, noko som er merkbart også i mitt eige hus.
# lagt inn 12.6.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?