<$BlogRSDUrl$>

3.7.08

Øverland 

Ei hyggeleg sommarhelsing i posten frå Hans Bovim gjorde meg merksam på at opningskapitlet til Blix-biografien er sitert i Menighetsbladet for Ljan og Nordstrand nr. 2 for i år, saman med eit intervju med Bovim. Opningskapitlet inneheld, for dei som ikkje måtte ha lese det, ein samtale mellom Bovim og Arnulf Øverland i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under dramatiske tilhøve i sluttfasen av siste verdskrig. Emne for samtalen var - Elias Blix.
Sjå side 7 i bladet.
# lagt inn 3.7.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?