<$BlogRSDUrl$>

29.9.08

Universitetsalder 

I dagens Nordlys har dosent Eivind Bråstad Jensen ein kronikk med tittelen Universitetet i Tromsø, anno 1826? Sitat:
I disse fusjonstider har jeg funnet det betimelig med denne påminnelsen om at det nye Universitetet kan vise til sterke og nesten 200 år gamle røtter i Nord-Norge. Fusjonen gir oss dermed et nytt universitet med en dyp historisk forankring i og tilknytning til landsdelen.
Høvet er fusjonen mellom universitetet og høgskolen i Tromsø. Sistnemnde har ei lang og ærverdig historie heilt frå det første lærarseminaret i landet blei skipa på Trondenes i 1826. Bråstad Jensen kjenner denne historia godt, og han får fint fram (på godt og vondt) den særeigne og stadeigne intellektuelle tradisjonen som er knytta til denne institusjonen. Dessutan er han så venleg å sitere Blix-biografien min, så kronikken er dobbeltkvalifisert til omtale på BlixBlog.

Jensen har ein institusjonspolitisk agenda:
Det er allerede bestemt at den nye institusjonen skal hete Universitetet i Tromsø ... Dette kan jo lett skape inntrykk av at fusjonen egentlig ikke dreier seg om stort annet enn å overføre Høgskolens oppgaver til Universitetet.

... Stortinget vedtok den 28. mars 1968 å opprette Universitetet i Tromsø. Denne datoen er også blitt lagt til grunn for institusjonens jubileumsmarkeringer.

Kan det tenkes noen bedre måte å markere at en ny institusjon vil være på plass neste år enn ved å erstatte denne datoen (28. mars 1968) med 7. februar 1826?
# lagt inn 29.9.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?