<$BlogRSDUrl$>

10.11.08

Fast Grunn 

To nye bokmeldingar av Ein betre vår ein gong. Elias Blix denne veka. I Fast grunn skriv hushistorikar Erik Kjebekk, som eg hadde gleda av å møte på Fjellhaug for nokre veker sidan. Under tvil kostar eg på meg å sitere slutten av meldinga:
Anders Aschim har gjort eit glimrande arbeid. Kvaliteten på denne boka kan måle seg med kvaliteten til boka om Lars Oftedal av professor Berge Furre. Det overveldande kjeldetilfanget som forfattaren har funne fram i Noreg og i utlandet, analyserer han med stor innsikt anten det gjeld Blix som salmediktar, språkforskar, bibeltolkar, bibelomsetjar eller politikar.

Anders Aschim har naturleg nok skrive boka på nynorsk. Dette målføret meistrar Aschim godt. Sjølv om boka er ein murstein på 600 sider, må ikkje det store volumet hindre nokon i å lese dette verket som kjem til å bli ståande som standardverket om Elias Blix.
Vel. Eg har lenge visst det: Det finst ein opplagt referanse å måle biografiar skrivne om kyrkjehistoriske emne frå seint 1800-tal opp mot, særleg når dei er skrivne på nynorsk. Merkeleg nok er Kjebekk den første som introduserer den. Sjølv ville eg nok uttrykt meg litt meir beskjedent, eg set Oftedal-boka til Berge Furre svært høgt. Men eg skal greie å leve med dette.
# lagt inn 10.11.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?