<$BlogRSDUrl$>

24.11.08

Kan Gud bli sint? 

Dette er tittelen på dagens kronikk i Vårt Land (papirutgåva). Ingress:
I bibelnorsk kan nok Gud bli både harm og vreid, men sint blir han aldri. Omsetjingstradisjonen ser ut til å ha ein innebygd motstand mot det vanlegaste norske ordet for slike emosjonar. Kvifor?
Andre problemstillingar er: Kan Gud angre? Er han sjalu? Kan han lage ting? Det handlar om det høgst konkrete og menneskelege bildespråket Bibelen nyttar for å seie noko om Gud. Det ser ut til å vere lettare å tale menneskeleg om Gud på bibelhebraisk enn på bibelnorsk.

Og om du spør kva dette har med Elias Blix å gjere, har du følgt dårleg med i timen. Stikkord: Bibelomsetjing.

Nei, det er ikkje Blix som har skrive kronikken. Det er eg.
# lagt inn 24.11.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?