<$BlogRSDUrl$>

10.11.08

Norsk Teologisk Tidsskrift 

Den andre bokmeldinga er signert kyrkjehistorikaren Hallgeir Elstad (Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo) og står i Norsk Teologisk Tidsskrift nr. 3 for i år. Med dette har talet på meldingar av boka passert 20, så langt eg har registrert. Eg er glad for denne meldinga, dels fordi Hallgeir kjenner Blix-stoffet godt, han har sjølv skrive ein biografisk artikkel om mannen, og dels fordi dette er den første meldinga av boka i eit tidsskrift for fagspesialistar. Meldinga er omfattande og balansert. Eg "har levert eit fagleg solid og grundig arbeid om Blix".
Framstillinga byggjer på eit imponerande kjeldetilfang. Personen Elias Blix, livet og lagnaden hans, blir sett inn i kontekst. Lesaren får innsyn i norsk politisk historie på 1800-talet, så vel som språkhistorie og kulturhistorie, utdannings- og universitetshistorie og kyrkjehistorie. Aschim demonstrerer oversikt og inngåande kjennskap til den aktuelle perioden i norsk historie.
Likevel har Elstad vesentlege innvendingar. Den mest sentrale er vel følgjande:
I det heile gjeld det fleire stader i biografien at sentrale perspektiv og problemstillingar ikkje kjem tydeleg nok fram. Det verkar som forfattaren har vanskeleg for å skilje mellom vesentlege og mindre vesentlege "facts". Forfattaren burde ha prioritert stoffet betre, for på den måten å fått [sic] fram eit meir profilert bilete av Elias Blix.
Eg kjem attende til denne meldinga, for den inneheld mange moment som eg gjerne vil diskutere. Det er ikkje rekna for god kutyme at ein forfattar tek til motmæle mot ei bokmelding på trykk. Men det fine med blogg-forma er at det lèt seg gjere å drøfte synspunkt i ei relativt uformell og utprøvande ramme.

Det blir ikkje i dag, for denne dagen passerer snart midnatt, og eg skal sove. God natt.
# lagt inn 10.11.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?