<$BlogRSDUrl$>

28.11.08

Peters stol 

Så er det offisielt frå statsråd: Halvor Nordhaug, i dag praktikumsrektor ved Menighetsfakultetet, blir ny biskop i Bjørgvin. Han skal altså ta over bispestolen til Peter Hognestad og Ragnvald Indrebø.

Det var på høg tid. Halvor har vore ein sterk bispekandidat ved fleire høve. Han har førebudd seg godt til å ta over Peters (altså Hognestads) stol, mellom anna ved å levere svar på nynorsk i den skriftlege intervjurunden Bispedømmerådet tok initiativ til som ein del av grunnlagsmaterialet for den lokale avrøystinga.

Eg høyrer (NRK Dagsnytt kl. 12.00) at nybispen blir karakterisert som "konservativ". Nokon kjem til å bli overraska.
# lagt inn 28.11.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?