<$BlogRSDUrl$>

5.11.08

Salmar i Suldal 

Seinare i månaden skal eg til Ryfylke. Hjelmeland mållag har invitert til bokkveld på Fister bedehus torsdag 20. november. Neste dag er eg invitert til eit svært interessant arrangement av ein annan type i Suldal:
Dei fire sokneråda i Suldal og Suldal Mållag skipar til møte der det utsende framlegget til ny salmebok i Den norske kyrkja er tema. Møtet er ope for alle interesserte, men med tanke på etterkvart å samla støtte for uttale om framlegget til ny salmebok, bed me særleg inn medlemmer i sokneråd og mållag i kommunane Hjelmeland, Sauda, Vindafjord og Odda.

Anders Aschim ... vil snakka ut frå denne overskrifta:

"Me syngja skal den nye song." Framtid for nynorsk salmesong?

Dette blir innspel til samtale med utgangspunkt i salmebokframlegget. Anders Aschim vil forankra foredraget i arbeidet han har hatt med biografien om Elias Blix.

Møtet blir fredag 21.november kl 11.00 i kulturhuset på Sand. MERK tida!!

Aschim kjem frå Blix-kveld Hjelmeland, og må reisa tilbake til Oslo fredag ettermiddag, derfor føremiddagsmøte.

Det blir servering av kaffi/rundstykke. Fint om underteikna kan få ei førebels påmelding.
Dei som ikkje melder seg på, må berre koma likevel!

Det er fint om de vil spreia denne innbydinga til alle tenkjeleg interesserte.

Beste helsing

for
Suldal Mållag
Wenche Haugen Havrevoll (leiar)
wenche.havrevoll@gmail.com mob 400 92 745 / heim 52 794 833

Suldal Sokneråd
Marta Nerheim Tjordal (leiar)

Sand sokneråd
Kjetil Brekke (leiar)

Erfjord sokneråd
Jarle Haugsland (leiar)

Jelsa sokneråd
Gunn Bjørg Slåtto (leiar)
# lagt inn 5.11.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?