<$BlogRSDUrl$>

24.12.08

Dagens Blix 

Den 17de Mai 24.12.1898:
Gledeleg jol! Med dette gode gamle ord helsar me kvarandre i denne sæle joletid. Og yver vaart land gjeng songen frå dei mange tusund munnar:

Glade jol! heilage jol!
Dette er innleiinga til ei 110 år gammal julepreike, henta frå spalta "Sundagstankar" i avisa Den 17de Mai. Preika er signert "Dr. E. Blix".

Gledeleg jul til alle lesarar av BlixBlog.
# lagt inn 24.12.08 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?