<$BlogRSDUrl$>

14.1.09

Blix-prisen 2008 

BlixBlog står sjølvsagt i køen av gratulantar til den som får den gjeve "minneprisen etter Emma og Elias Blix". I år (det vil seie i fjor) har eg vore treg, prisen blei delt ut 28. november 2008 til Tarald Stein. Til mitt forsvar skal det seiast at det ikkje har vore heilt lett å oppdage tildelinga her sørpå. Eg kan t. d. ikkje sjå at mitt kjære forlag Samlaget, som faktisk deler ut denne prisen, har nemnt tildelinga med eitt ord på heimesidene sine! Men det har heldigvis prisvinnarens eige forlag, Tiden:
Tiden-forfattar Tarald Stein får Blix-prisen 2008 for debutboka Framandkar.
- Det er stort å få ein slik pris for debutboka mi. Dessutan trur eg det er viktig for synleggjeringa av kjønnsvariasjon i Noreg. Eg er stolt over at det eg har skrive har blitt lagt merke til og sett pris på! Tiden forlag fortener ein stor del av æra for mellom anna den strukturelle heilskapen. Eg er óg takksam for at så mange har lest dikta undervegs og kome med konstruktiv kritikk.

Stilsikker og nyskapande
Juryen legg vekt på at Stein er den første til å bringe transkjønna røynsler inn i ein litterær samanheng, og at han gjer dette på ein stilsikker, elegant og nyskapande måte. Han får ros for overraskande biletbruk og gode metaforer og for at han vev det kjønnspolitiske og det litterære saman i ei heilskapt diktsamling.
BlixBlog gratulerer, post festum!

Tarald Steins heimeside

Tidlegare tildelingar:
2007 Sigrid Merethe Hanssen
2006 Irene Larsen
2005 Tove Myhre
2004 Trond Hellemo
2003 Tore Elias Hoel
# lagt inn 14.1.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?