<$BlogRSDUrl$>

6.2.09

Bergen, Blix og bibel 

Ei Blix-reise har eg òg under planlegging i vår. Den går til Bergen, direkte frå Kristiansand. Blix-interessa i Hordaland ser ut til å vere høg, dette blir tredje turen min til Bergenskanten med boka i kofferten (Alversund sist vår, Fana sist haust).

Torsdag 23. april held eg føredraget "'Ein betre vår ein gong' – Elias Blix som salmediktar" i FBB Bjørgvin. Bli med på vesper i Mariakyrkja kl. 19.00. Møtet tek til kl. 19.45 i Dreggsallmenningen 20, der Mariae kyrkjelyd har lokala sine.

Eg kjem òg til å besøke Norsk Lærerakademi. Dei har bede meg seie noko om bibelomsetjing på lærarhøgskolen (Breistein) og noko om Blix på den andre høgskolen sin (Sandviken). Detaljane kjem etter kvart.
# lagt inn 6.2.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?