<$BlogRSDUrl$>

27.2.09

Refusert 2: Salmar 

Salmar
”Midten” av Stavanger Aftenblad 17. februar er vigd framlegget til ny salmebok for Den norske kyrkja. Det er gledeleg. Salmeboka er, i kraft av opplaget, den viktigaste lyrikkantologien vi har på norsk. Det er grunn til å følgje dette arbeidet med eit kritisk og konstruktivt blikk.

På eitt punkt må eg få leggje ned ein mild, men bestemt protest. ”Men den som leter etter Elias Blix, Bernt Støylen og Thomas Kingo, vil finne ut at de tre er kraftig svekket. Det gjør kanskje ikke noe, ettersom mange av deres tekster oppleves som fjerne fra dagens virkelighet og kunstige i forhold til vår språkbruk,” skriv Tarald Aano.

Ei grunngjeving for at Blix og Støylen skulle vere fjernare i så måte enn Brorson og Grundtvig, som er nemnde like før, kan eg ikkje finne hos Aano. I tillegg kjem eit moment artikkelen ikkje nemner: Utvalet som arbeider med salmeboka, har ikkje greidd å oppfylle sitt eige mål om ein like stor nynorskprosent som i dagens Norsk Salmebok.

Dei gamle salmane er kanskje nærmare vår tids røyndom og språk enn det Aano er villig til å sjå. Brorson-salmen ”Opp, alle ting som Gud har gjort” er meir aktuell i vår økologisk bevisste tid enn den har vore på lenge. Om Brorsons språk verkar fjernt, er det berre å finne fram Blix si gjendikting av salmen i Nynorsk Salmebok. Den treng ikkje noka ekstrem oppussing for å gje ord til dagsaktuelle tankar.

Anders Aschim, Ytre Enebakk
(sendt Stavanger Aftenblad)
# lagt inn 27.2.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?