<$BlogRSDUrl$>

12.2.09

Salmebokytring III 

frå nyhendesida til Noregs Mållag:
- Styrk nynorsk salmesong (10.02.2009)

"Me er opne for nye ord og uttrykksformer, slike som kan spegla vår eiga tid. Men samstundes er det viktig å ikkje framandgjera folk, sett i høve til det dei frå før kan og kjenner."

Vossingen Hermund Slaattelid meiner at framlegget til ny salmebok ikkje inneheld nok nynorske salmar. No lagar han ein underskriftsaksjon.
– Det er i første rekkje ei viktig målsak. At reduksjonen i talet på nynorsksalmar vert endå større enn ved forrige omlegging, er svært alvorleg for nynorsken, seier Slaattelid til avisa Hordaland. Opptakten tok Slaattelid saman med Torstein Sausjord og Johannes Gjerdåker.
Fråsegna som Slaatelid no samlar underskrifter til, uttrykkjer ei uro over at nynorskprosenten er synkande. Vidare etterlyser den ei jamnare fordeling sidan det i framlegget er for få salmar på nynorsk som høver til m.a. advent, konfirmasjon og gravferd.

Kjartan Helleve
# lagt inn 12.2.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?