<$BlogRSDUrl$>

18.9.09

Filosofinytt 

er det lite av på BlixBlog, sjølv om filosofar som Welhaven, Monrad og Pontus Wikner er viktige bipersonar i biografien til Blix. Så no er det på tide: Jon Hellesnes er 70 år, det blir markert både i Dag og Tid og i Morgenbladet, i sistnemnde publikasjon jamvel på leiarplass. Les kva Alf van der Hagen skriv om "Eit danna menneske".
# lagt inn 18.9.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?