<$BlogRSDUrl$>

18.9.09

Salmeføljetong 

(kan kanskje ikkje gå som "nytt" meir?)
Vårt Land:
Flere nei til ny salmebok
Motstanden mot den nye salmeboken blir stadig sterkere.
Blant dem som sier nei er flere bispedømmeråd, preses blant biskopene og Norsk hymnologisk forening.
Eg siterer sitatet frå Norsk hymnologisk forening (der er eg medlem, forresten):
Norsk hymnologisk forening har også avgitt en omfattende og kritisk uttalelse, hvor det heter at det «ikke haster» med å revidere dagens salmebok «som bare er 24 år gammel og ennå ikke skikkelig innsunget».
Oppdatering, same kveld: Les også Eyvind Skeies kommentar. Sitat:
Noe ikke alle vet er følgende:
Det var Kirkemøtet som initierte en nyordning av gudstjenester og liturgier i Den norske kirke, mens det var Kirkerådet som hang på en (eller to) nye salmerbøker.
Salmebokutgivelsen har derfor ikke den samme kirkelige status som liturgiarbeidet.
Her har Kirkerådet sannsynligvis vært for ivrige.
Om det er staben i Kirkerådet eller selve Kirkerådet som har vært pådriver her, kjenner jeg ikke til.
Men noen har drevet denne saken for fort gjennom, uten å sikre tilstrekkelig kirkelig konsensus.
Det gjelder både spørsmålet om kirken skal ha nye salmebøker - og hvordan disse skal se ut og organiseres.
Oppdatering, 19.09.09: Vårt Land:
Kirkerådsleder: Mulig å stoppe ny salmebok
– Men det vil i så fall bety at vi har kastet mange penger ut av vinduet, sier kirkerådsleder Nils-Tore Andersen.
# lagt inn 18.9.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?