<$BlogRSDUrl$>

13.10.09

Blix-nytt 

Avisa Nordland (Næravisa) i dag:
Forbereder Blix-jubileum
I 2011 vil det være 175 år siden Elias Blix ble født. Nå inviteres samtlige lokallag med i planleggingen av det forestående jubileet.

GILDESKÅL: – Dette er et arrangement vi vil ha hele kommunen med på, sier rådmann Even Ediassen. Gildeskåls store sønn, Elias Blix, er mest kjent for sin salmediktning. Men Blix var også en sentral person i norsk kulturliv og samfunnsdebatt. Blant annet var han kirkeminister under Johan Sverdrups regjering fra 1884 til 1888. Han var utdannet lærer og teolog, og hadde i tillegg doktorgrad i språkvitenskap. 24. februar 2011 er det 175 år siden han ble født på Våg på Sandhornøy.

Potensial. Mandag 19. oktober møtes representanter fra de sju lokalutvalgene, Salten Museum, Gildeskål kirkelige fellesråd og hovedutvalget for kultur for å diskutere jubileet. Før det første planleggingsmøtet er det ikke lagt noen føringer fra kommuneadministrasjonen.
– Vi har en del tanker om hva som kan være mulig å få til, men svært lite er satt ned på papiret. Møtet denne mandagen vil bli veldig viktig for prosjektet videre, sier Ediassen. Likevel legger ikke Ediassen skjul på at de med interesse har fulgt Hamsun-jubileet med tanke på Blix’ 175 årsdag.
– Dette jubileet har et potensial i seg til å gå bredt ut, ikke bare som et jubileum i regionen, men over hele landet. Det er derfor vi begynner så tidlig å planlegge.
# lagt inn 13.10.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?