<$BlogRSDUrl$>

2.10.09

Kyrkjenynorsk 

www.kyrkja.no finn du mellom anna bladet Kirkeaktuelt, ein offisiell publikasjon frå sentrale organ i Den norske kyrkja. I det nyleg utkomne nr. 3 for i år skriv den nytilsette kommunikasjonsdirektøren i Kyrkjerådet, Trude Evenshaug, sin første leiarartikkel. Tema: "Nynorsk i Kyrkjerådet". Konklusjon:
I Kyrkjerådet ønskjer vi å følgje «Lov om målbruk i offentleg teneste». Vi veit at vi på einskilde område ikkje heilt har oppfylt intensjonen i lova, men vi vil i tida framover prøve å ha auka fokus på nynorskbruken. Vi veit vi kan forbetre oss.
Elles i bladet kan du mellom anna lese eit intervju med påtroppande generalsekretær i Verdskyrkjerådet, Olav Tveit. På nynorsk, som er hovudmålet hans.
# lagt inn 2.10.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?