<$BlogRSDUrl$>

30.1.10

Jubileumsnytt 

Avisa Nordland, Næravisa (30.01.2010):
Leder Blix-jubileet
GILDESKÅL: Styringsgruppa for Elias Blix-jubileet består av følgende personer fra lokalutvalgene: Monica Olsen fra Storvikbukta, Elsa Norum fra Sørfjorden, Sissel Minde fra Arnøyan, Gerd Næss fra Fleinvær og Runar Eilertsen fra Nordfjorden lokalutvalg. I tillegg består gruppen av hovedutvalget for undervisning, kultur og nærmiljø. Prosjektgruppen består av Laila Kildahl, Bjørnar Thoresen, Eva Fagermo, Oscar Berg, Trine Solhaug og prosjektleder Petter Kjærnes.
24. februar 2011 er det, som eg kanskje har nemnt før, 175-årsdagen til Elias Blix. BlixBlog kjem til å følgje førebuingane til jubileet med stor interesse.
# lagt inn 30.1.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?