<$BlogRSDUrl$>

5.1.10

Rettskriving 

Frå Språkrådet:
Styret i Språkrådet har oppnemnt ei rettskrivingsnemnd som skal laga ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Den nye norma skal erstatta dagens norm. Arbeidet skal vera ferdig 15. mai 2011 etter ein open og inkluderande prosess.

Målet er å etablera ei norm som gjer det lettare å vera nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid. Norma skal vera lett å bruka uavhengig av formell utdanning og språkkompetanse, heiter det i vedtaket frå styret.
Medlemmer i nemnda er Grete Riise, Unn Røyneland, Ragnhild Bjørge, Karin Magnetun, Tore Elias Hoel, Svend Arne Vee, Åse Wetås og Aud Søyland (sekretær)
# lagt inn 5.1.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?