<$BlogRSDUrl$>

26.4.10

Attenhundreogdentid 

Klassekampen har intervjua Tor Bomann-Larsen i høve Bjørnsonjubileet:

- 1800-tallet er viktig

Han peker også på demokratiseringen som foregikk på 1800-tallet, som gjorde at samfunnet fikk frigjort en hel masse krefter og at sterke individer begynte å stikke seg fram - noe som hadde vært helt umulig i det tidligere føydalsamfunnet.

- 1800-tallet er også en epoke der kildetilfanget øker enormt. Vi vet rett og slett mer om dem som levde da enn dem som levde tidligere, siden de etterlot seg mer skriftlig materiale enn tidligere generasjoner, sier Tor Bomann-Larsen.

- Betyr det at vi kommer til å feire Bjørnsons 350-årsdag i 2182?

- Det er vanskelig å si. Samfunnsutviklingen går raskt, og hele nasjonalstatsproblematikken er i endring. Men jeg tror Bjørnson har en god sjanse, sier Bomann-Larsen.

- Hvis vi ser tilbake, ser vi at disse jubileene kommer én gang per generasjon. Det er en pedagogisk runde som hver generasjon får med seg minst én gang. Grunnloven blir feiret hvert 25. år omtrent, og det forstående 200-årsjubileet i 2014 kommer til å bli kjempesvært.

- Kommer vi aldri til å komme unna disse stadige feiringene?

- Nei, vi gjør nok ikke det, sier forfatter Tor Bomann-Larsen.

- Og til neste år er det Amundsen og Nansens tur.

Og Blix’.

Klassekampen : I skyggen av Bjørnson

# lagt inn 26.4.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?