<$BlogRSDUrl$>

12.4.10

Blix og Gildeskål 

I Avisa Nordland går det for tida ein debatt om framtida til lokalsamfunnet i Gildeskål, tydelegvis sett i gong av Kurt-Johnny Olsen, mangeårig Aftenposten-journalist med bakgrunn frå Gildeskål. Varaordrørar Kirsti Mentzoni har svart Olsen, eit utdrag av innlegget hennar finn du her. I dag har debatten teke ei ny vending. Mot slutten av eit ope brev til Olsen skriv klassekamerat og kommunepolitikar Jan Breivik:
Som du sikkert har fått med deg, skal vi neste år feire Elias Blix. Jeg leser for tiden med stor interesse Anders Aschims biografi. På side 148 leser jeg til min store overraskelse at du Kurt Johnny blir nevnt som kilde til utskrift fra et brev som belyser hva som skjedde da Blix ikke fikk bestige kirkens prekestol. Det merkelige er at forfatteren skriver noe slikt som at «det er noen kildekritiske problem, men det er en kilde en ikke kan se bort fra». Når jeg leser nøyere på side 498 kan det synes som om du er den eneste som har tilgang til dette historisk viktige dokument.

I anledning det forestående jubileum ber jeg deg gjøre ære på din gamle hjemkommune og offentliggjøre brevet som en gang for alle vil gjøre slutt på spekulasjonene om hva som skjedde den gang. For første gang vil det da bli gjort høyst fortjent offentlig ære på tjenestejenta på Volden som skrev det for ettertiden historisk viktige brev. Jeg ser for meg et meget stort presseoppbud når brevet kommer offentligheten for øye, gjerne på Volden på Sandhornøy. Dette er din gylne mulighet til å bringe hjemkommunen i et positivt lys, og forhåpentligvis skape det vendepunkt som jeg skjønner du brenner for. Kanskje kan vi så i vennskapelighet enes om å si som den tidligere venstrepolitikeren Arthur Arntzen: (fritt sitert) «Dere som er unge og har det dære dære der – bruk det!»

Jan Breivik
Til oppklaring: Sitatet frå det nemnde brevet publiserte Olsen i Vårt Land 25. november 1997, i ein temperamentsfull avisdebatt med biskop Fredrik Grønningsæter om preikestolepisoden i 1866. Eg har ikkje innlegga i debatten framfor meg no, men minnest eg rett, ønskte eigarane av brevet (som var andre enn Olsen) den gongen ikkje å publisere brevet in extenso på grunn av sensitiv informasjon om andre tilhøve som ikkje galdt Elias Blix.

Eg sluttar meg til oppmodinga frå Breivik. Det ville vere særs verdifullt å få publisert brevet no, det er utan tvil ei viktig historisk kjelde. Om eigarane framleis ikkje ønskjer ei fullstendig publisering, har eg likevel respekt for ei slik avgjerd. Eg meiner likevel det måtte gå an å publisere som faksimile dei delane av brevet som har offentleg interesse. Eg står gjerne til disposisjon som samtalepartnar om dette dersom det er interessant.
# lagt inn 12.4.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?