<$BlogRSDUrl$>

6.4.10

Gildeskål-debatt 

Frå debattinnlegg i spalta "Rett på sak" i Avisa Nordland 06.04.10:
Et beger med glede!
Det er gledelig å se at Kurt-Johnny Olsen synes det er stas å komme på besøk til Gildeskål, ikke like gledelig at han fremdeles velger å fremheve alt det han synes er negativt i vår kommune. I leserinnlegg 22. mars blir blant annet vi politikere i Gildeskål framstilt som passive og at vi har som mål å avvikle Gildeskål som egen kommune. Slik jeg kjenner mine kolleger i kommunestyret er de alt annet en passive ...

De såkalte passive politikerne i Gildeskål har gjort flere vedtak for å opprettholde tjenestetilbudet til våre innbyggere og forhåpentligvis få noen flere. Her kan nevnes noen:
– Newton Salten – satsing på havbruk i grunnskolen.
– Elias Blix-jubileum 2011 – gi en verdig markering av Gildeskåls og Norges største samledikter.
– Prosjektstilling havbruk – styrke næringsselskapets arbeid med næringsutvikling rettet mot havbruksnæringen i kommunen.
– Fritak for eiendomsskatt for nye helårsboliger i 5 år fra og med 2011.
– Har under makspris for barnehager i kommunen.
– Samlokalisering av Sandhornøy skole og barnehage.
– Kjøp av inventar til skoler og barnehager.
– Uttalelse vedrørende tildeling av oppdrettskonsesjoner.
– Bevilgning til stedsutviklingsfond som utlyses til lokalutvalgene.
– Mottak og bosetting av flyktninger.

Det er sant som Olsen skriver at Gildeskål er ei bygd med alle muligheter for vekst og framgang.

De nevnte vedtakene mener jeg viser at kommunens politikere ikke er passive men har et oppriktig ønske om at vi fremdeles skal få bo og trives i Gildeskål.

Kirsti Mentzoni,
varaordfører
Eg vil her berre gjere framlegg om ei ny utgåve av samlediktarens samla salmar og songar.
# lagt inn 6.4.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?