<$BlogRSDUrl$>

30.6.10

Jubileumsnytt: Kulturministeren 

Kulturminister Anniken Huitfeldt har svara på det skriftlege spørsmålet frå stortingsrepresentant Ivar Kristiansen:

Anniken Huitfeldt (A)

Svar
Anniken Huitfeldt: Elias Blix var en betydningsfull dikter, men også politiker og nynorskmann. Hans salmer blir fremdeles sunget over hele landet. Markeringen av 175-årsjubileet for Elias Blix’ fødsel er et lokalt initiativ der de fleste arrangementer vil bli gjennomført i lokalsamfunnet. Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for nasjonale markeringer i forbindelse med forfatterjubileer. Når det gjelder Blix-jubileet i 2011 vil Nasjonalbiblioteket bidra med digitalisering av hans verk med basis i bibliotekets egne samlinger. Dette vil bli gjort tilgjengelig for publikum. Det er også aktuelt å arrangere utstillinger rundt Blix’ liv og virke i Nasjonalbibliotekets lokaler basert på det Blix-materialet biblioteket forvalter.

Stortingets nettsted, Skriftlig spørsmål

# lagt inn 30.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Jubileumsnytt: Nordland fylkeskommune 


Avisa Nordland, laurdag 26. juni:
– Kjempebra! Dette er akkurat hva vi trenger for å komme i gang.
GILDESKÅL: Det sier prosjektleder Petter Kjærnes når han får bekreftet at fylkesrådet i går ga 700.000 kroner til Elias Blix-jubileet.
– Dette er for oss en solid anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort til nå, sier han.
Fylkesråd Marit Tennfjord (SV) har tatt pengene fra en pott på 1,7 millioner kroner av fjorårets overskudd. Hun er ikke i tvil om at pengene vil bli brukt på en god måte.
– Prosjektet er godt med et program som strekker seg over hele året og hele landet, sier Tennfjord.
# lagt inn 30.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

25.6.10

Dagens tekst 

Framleis har mange aviser ei lita spalte med oppbyggelege tekstar, særleg mot helg, eigenprodusert eller byråprodusert. Følgjande tekst er nok byråprodusert, den står på trykk i mange norske aviser i dag, men opphavet kjenner eg ikkje. Eg kan jo sitere Adresseavisen, til ei avveksling:
Morgensang
For mange kan det være godt å begynne dagen med en sang eller salme. Om man ikke kan synge høyt av hensyn til de nærmeste, kan man i hvert fall nynne en sang eller finne en passende tekst for eksempel i Salmeboken. Da ligger det nær å nevne Elias Blix’ godt over hundre år gamle morgensalme «Syng i stille morgonstunder, syng Gud Fader lov og ros! Sjå, han gjer på ny det under: Kallar fram or mørkret ljos! Sjå, hans sol all skapning gyller, alt med liv og lovsong fyller, sjå hans kjærleiks smil i sky, sjå kvar dag hans nåde ny!» Vi har alle godt av å se den gryende dagen i dette perspektivet. Det setter oss inn i en sammenheng som sprenger våre egne trange grenser, og det gir den nye hverdagen eller søndagen mening. Det hjelper oss til å møte det ukjente i forvissning om Guds nærvær.
# lagt inn 25.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

23.6.10

Blix i Stortinget 

Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1483 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Til behandling

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål
Ivar Kristiansen (H): Neste år markeres det at det er 175 år siden Norges kanskje mest kjente salmedikter Elias Blix ble født. Blix` historie, og kunnskapen om dikterens liv oppfattes som mangelfull. Dette ønsker kommunen nå å gjøre noe med. Blix er blant nasjonens store diktere som har satt varige spor. Derfor fortjener dikterens 175 år en nasjonal markering. Hva kan Regjeringen bidra med til at Blix jubileet får nasjonal oppmerksomhet og vil statsråden støtte de initiativ som nå tas av Gildeskål Kommune og lokal Blix-prosjekt gruppe?

Stortingets nettsted, Skriftlig spørsmål

# lagt inn 23.6.10 2 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Gildeskålnytt: Bolyst 

Avisa Nordland, i dag:
GILDESKÅL: I går fikk stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) gleden av å overrekke ordfører Walter Pedersen 500.000 kroner fra det statlige prosjektet Bolyst.
– Vi fikk inn nærmere 50 søknader bare fra Nordland. Ni av dem kom fra Gildeskål. Det er utrolig bra, sier Sjelmo Nordås som overbrakte nyheten til formannskapet i går kveld. Den statlige støtten skal benyttes til arbeidet med å gjøre bygdene i Gildeskål til enda mer attraktive lokalsamfunn.
– Bolyst-midlene som Gildeskål får skal knyttes opp mot Elias Blix-jubileet neste år. Hvordan midlene fordeles er opp til kommunen, sier stortingsrepresentanten.
Denne saka er tidlegare omtala her.
# lagt inn 23.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Jubileumsnytt: Stortinget 

Bladet Vesterålen, i dag:
Vil feire Blix’ 175 årsjubileum
Ivar Kristiansen, Nordland Høyre, tar opp spørsmålet til kulturministeren i Stortinget om hva regjeringen kan bidra med til at Blix-jubileet får nasjonal oppmerksomhet. Han forventer at statsråden og regjeringen støtter det arbeide som Gildeskål kommune og prosjektgruppen nå er i gang med.
– Elias Blix fra Våg i Gildeskål sine salmer benyttes daglig i Norge. På tross av dette, er kunnskapen om og samlingen av dikterens materiale lite kjent og i liten grad tatt vare på. Derfor er neste års Elias Blix-jubileum en gylden anledning til å markere en av landets mest kjente diktere. Det fortjener Blix, og det fortjener Gildeskål, uttaler Kristiansen.
# lagt inn 23.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

19.6.10

Jubileumsnytt: Dugnad 

Avisa Nordland i dag, under overskrifta "Steller til Blix-fest":
GILDESKÅL: Entusiastene på Sandhornøy har ikke tid til å vente på pengene som skal finansiere forskjønningen av området ved Blixbysten og Blix-bautaen på Sandhornøy.
– For å få rosehekken og plenen her ved bautaen klar til feiringen måtte vi starte allerede nå, sier Laila Kildal. Hun har vært med og ledet en gruppe på opp mot 14 personer som i regi av lokalutvalget har fjernet krattskog og trær for å åpne landskapet og gi lys til området ved bautaen. Det er også anlagt plen og en rosehekk som erstatter kjettinggjerdet rundt bautaen.
– Vi har holdt på kveld etter kveld og fått gjort ufattelig mye allerede, sier hun. Trygve Førde er tydelig stolt over sambygdingenes innsats. Nå gjenstår det i hovedsak bare å utbedre parkeringsplassen ved bautaen før grunnarbeidene er ferdig i dette området.
Identitet. Innbyggerne på Sandhornøy har sterke bånd til Elias Blix, noe som blant annet understrekes på 17. mai når folketoget stopper opp for å legge ned krans ved bautaen, som ligger tett inntil fylkesveien på Våg.
# lagt inn 19.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

18.6.10

Min salme 

heiter ei fast fredagsspalte i Vårt Land (papir) som BlixBlog har nemnt ved fleire høve. I dag er det studiekamerat Elin Vangen som vel. At domprosten i Bodø vel seg ein Blix-salme, er kanskje ikkje spesielt overraskande, men "Med Jesus vil eg fara" er det alltid grunn til å minne om:
– Hvorfor akkurat den?
– Det er vanskelig å velge, men i denne salmen er vandringen med Jesus som motivet. Det synes jeg treffer et livstema. Særlig det siste verset. Der gjør Blix som han nesten alltid gjør; bruker perspektivet fra vogge til grav og strekker det videre forbi graven. Elias Blix er en viktig skikkelse her i Salten hvor jeg har bodd det meste av mitt voksne liv.
– Når sang du salmen sist?
– Forrige søndag. Da brukte vi den under gudstjenesten i Gildeskål.
# lagt inn 18.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

17.6.10

Salmen og samfunnet 

Eg pakkar dagstursekken for å reise til Trondheim. I morgon skal eg halde føredraget “Det folk som frægt vil vera. Salme, språk og samfunn hos Elias Blix” under konferansen “Salmen og samfunnet” i regi av Norsk Hymnologisk Forening.

Les meir hos Liturgisk Senter.

# lagt inn 17.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

16.6.10

Garborg-nytt 

frå LNK-Nytt:

Inger Undheim er tilsett som ny dagleg leiar for Nasjonalt Garborgsenter.

Ho tek over jobben etter Einar Schibevaag som gir seg denne veka.

Det er no også klart at SR - Bank løyver ni millionar kroner til Garborgsenteret. Garborgsenteret skal vera ein nasjonal formidlingsarena for å fremja interessa for Arne og Hulda Garborg og deira tankar og visjonar. Senteret skal inspirera til samfunnsengasjement, til å lesa og til å skapa, og vera ein sosial møteplass.

LNK-Nytt: Inger Undheim til Garborgsenteret

# lagt inn 16.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

15.6.10

Salmebokhistorie 

Kritisk kronikk i Vårt Land i går, signert Stig Wernø Holter:
Salmebok i evig reform
Man søker forgjeves etter en overbevisende begrunnelse for en ny salmebok. Verken hensynet til enhet, språk eller liturgiens krav skulle ha tilsagt en utskifting nå.
Tendensen er altså tydeleg. Men hovuddelen av artikkelen er ein framifrå historisk gjennomgang av norsk salmebokhistorie frå reformasjonen til i dag, Blix-salmane inkludert - på éi avisside. Godt og høgst lesverdig gjort.
# lagt inn 15.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Blix for ungdom 

Avisa Nordland, i dag:
GILDESKÅL:
Møte i ungdomsråd
Ungdomsrådet får besøk av Jeanette Kristensen fra Ung i Nordland i morgen. Her vil de få informasjon om blant annet kulturkortet og festivaltransport. Elias Blix-jubileet skal også opp som sak.
# lagt inn 15.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

13.6.10

Jubileumsnytt 

frå Noregs Mållag:

Elias Blix-jubileum


Starttid:
24.02.2011
Stad:
Gildeskål
Tilskipar:
Gildeskål kommune

Det vert planlagt ei storslått feiring av Nordlands og Noregs store salmediktar.
I 2011 er det 175 år siden salmedikteren Elias Blix vart født i Gildeskål. Og det er i Gildeskål kommune det vert planlagt jubileum.
Gildeskål kommune har invitert kronprinsesse Mette Marit på vitjing til den store jubileumsfeiringa som startar i februar 2011.


Også Noregs Mållag vil feire 175 årsdagen for Elias Blix. Meir om dette vert lagt ut etterkvart som det er klart.

Kalender - Noregs Mållag

# lagt inn 13.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

12.6.10

Blix i Målselv (men mest Rybak) 

Nye Troms, i dag:
Fortsatt mange ledige Rybak-billetter
BARDUFOSS: Så langt har Sommer-Målselv solgt 132 av 700 billetter til Alexander Rybaks to konserter i Istindportalen 4. juli.
...

– Åpningsprogrammet er en kombinasjon av Rybak og lokale krefter. Jeg håper at takkonstruksjonene i Istindportalen er solide, for vi skal avslutte den siste konserten med å synge «Barndomsminner fra Nordland» av Elias Blix. Da skal Alexander Rybak, publikum, Karlstad musikkorps, Linn Nordheim og Tor Eriksen delta i sangen.
# lagt inn 12.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Pinse, Bjørnson, Blix 

Halden Arbeiderblad, i dag:
Pinsekraften er Guds gave. Hva om Bjørnson i stedet hadde åpnet seg for den, slik flere av hans samtidige ga uttrykk for i sine salmer: Elias Blix for eksempel, som på en fremragende måte i et rikt språk og med vakre symboler skildrer Den Hellige Ånds gjerning i salmen «No livnar det i lundar, No lauvast det i lid, Den heile skapning stundar No fram til sumars tid». Ånden gjør at «Då ljosnar det i landet» og «då ljosnar tungebandet». Gud blir æret ved vår takk og lovsang. Jeg ønsker alle i Halden en riktig god sommer og at pinsevinden må blåse inn i alle kirker og menighetshus.
Frå "Søndagsbetraktning" ved Terje Berg, forstandar i pinsekyrkja Salen.
# lagt inn 12.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

10.6.10

Gildeskål-nytt 

Etterlysing: Kyrkjetekstil frå Gildeskål kyrkje, sakna sidan krigen. Kjem duken på plass til Blix-jubileet? Sjå kyrkjeverje Oddbjørn Nikolaisen og Oscar Berg frå Salten Museum i Nordnytt. 13’ 40’’ ut i sendinga.

Nordnytt 10.06.10 18:40 - NRK Troms og Finnmark - NRK Nett-TV

Oppdatering, 12.06.10: Her finn du ein snarveg til klippet.

# lagt inn 10.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Jubileumsnytt: Lobbyverksemd 

Avisa Nordland i dag:
GILDESKÅL: Lobby for Elias Blix
Torsdag neste uke reiser prosjektleder for Elias Blix-jubileet, Petter Kjærnes, og ordføreren til Oslo for å få politikere, departementer og aktuelle beslutningstakere til å slutte opp om jubileet.
Eit møte med Bibelselskapet står òg i avtaleboka til prosjektleiaren. Ny nynorsk bibelomsetjing blir lansert hausten 2011, same året som 175-årsjubileet for Elias Blix. Det er gode grunnar til å kople desse to historiske hendingane saman, for Blix er ein av dei verkeleg ruvande figurane i soga om norsk bibelomsetjing. Han var ein sentral deltakar i arbeidet både med den første omsetjinga av nytestamentet til nynorsk (1889) og i den første bibelomsetjinga til bokmål (1904).
# lagt inn 10.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

6.6.10

Våren 150 

Denne veka har Terje Aarset feira 150-årsminnet for Vinjes "Våren", både i Møre-Nytt (3. juni) og i Dag og Tid (4. juni). Heksameteret "Enno ein gong fekk eg vetren å sjå" stod på trykk første gongen i Vinjes eige blad Dølen 3. juni 1860. Eg har eit nært forhold til denne songen, som eg seinast spelte på Rådhusplassen i Oslo 17. mai, da orkesteret mitt akkompagnerte Espen Langvik frå Operaen. Kva eit heksameter er for noko? Ei klassisk verseform med seks trykktunge stavingar, kjend sidan Homer (både Iliaden og Odysseen går slik).

Dette minner meg om at det er eit par viktige 150-årsmarkeringar som bør hugsast her på bloggen òg. 31. august 1860 var Elias Blix ferdig med artium og kunne kalle seg student. Og 9. desember stod hans litterære debut, "Frettnader um Livet i Nordland", på trykk i same Dølen. Om eg skulle gløyme å markere dette, tek eg gjerne imot påminningar frå eventuelle lesarar.

Gløymde eg å nemne Grieg, seier du? Det gjer ikkje noko, det er oftast tekstforfattaren som blir gløymd.
# lagt inn 6.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

2.6.10

Allkunne 

 Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, journalist og påtroppande dagleg leiar i Allkunne, er ein språksikker og allsidig medieprofil med eige huglaug.

BlixBlog ønskjer både den nye leiaren og Allkunne til lukke!

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn – Allkunne

Sjå òg oppslaget i E24 Media.


Oppdatering, same dag:
Intervju på nettsidene til Aasentunet
# lagt inn 2.6.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?