<$BlogRSDUrl$>

22.8.10

Fedrelandssalmen, post festum 

Da skal visstnok fedrelandssalmen ha vore på lufta att ved programstart i NRK P 1. Av dei lesverdige kommentarane er det grunn til å nemne Per Anders Madsens i Aftenposten torsdag 19. august: "Større enn NRK selv".
Det [kanalsjef Jon] Branæs og hans kolleger måtte innse, var at NRK her hadde fiklet med noe som er større enn NRK selv, noe med nasjon og historie og kristenarv, noe diffust og vanskelig målbart, men som allmennkringkastingen like fullt må forholde seg til hvis den ønsker å være akkurat det. Selv når det handler om en programpost søndag morgen kl. 06.57.
...
Ritualet er ikke bare å høre "Gud signe vårt dyre fedreland" tidlig søndag morgen. Kjernen i ritualet er å slå på radio, lytte til salmen der, og vite at landsmenn over hele landet i samme stund kunne gjøre likedan og høre de samme, malmfulle strofene, kjent fra radiosendinger i 70 år.

Vi lever i en flimrende, fragmentert medietid; det er mye mer snakk om særpreg, egenprofilering og målgrupper enn historie, fellesskap og det nasjonalt konstituerende.

Men i denne konflikten er det nettopp slike funksjoner som er vakt til live, innenfor den felles referanseramme og tolkningshorisont som NRK gjennom sin historie har vært en av nasjonens viktigste pilarer for. Det handler mer om kulturarv enn offisielt preg, mer om nasjon enn om stat.
# lagt inn 22.8.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?