<$BlogRSDUrl$>

2.8.10

Meir om fedrelandssalmen 

Debatten om Fedrelandssalmen i NRK tek vel til å stilne. Vårt Land er i så måte noko seint ute med dagens leiarartikkel "Gud signe". Men ikkje utan vesentlege poeng:
DET PRINSIPIELLE er krystallklart. NRKs sjefredaktør er ansvarlig for det institusjonen sender. Verken politikere eller andre kan overprøve hans beslutninger. Men opinionen kan sørge for at det blir debatt om NRKs prioriteringer. Det bør ikke bare være en debatt om selve beslutningen om å fjerne salmen, men like mye om hva som ligger bak en slik avgjørelse.

DET BØR gjøre inntrykk, selv på NRK, når en av Norges fremste kulturradikalere, professor Hans Fredrik Dahl, så tydelig gir uttrykk for et ubehag over at et så sentralt element i den norske nasjonsbyggingen fjernes fra statskanalen. For mange forsterkes dette ubehaget ved at de kjenner på en følelse av at norsk kulturtradisjon generelt er truet. Mye av denne frykten slår galt ut, for eksempel i fremmedhat. NRKs beslutning om å ta bort fedrelandssalmen kan dessverre forsterke slike følelser. Når det kjente og kjære plutselig forsvinner, uten at man får en god forklaring, legges det grunnlag for konspirasjonsteorier om at noen vil ødelegge nasjonens sjel.
Den gamle kulturradikalar Hans Fredrik Dahl har no elles dei siste åra vore like profilert i det offentlege rommet som praktiserande katolikk. Kronikken hans i Dagbladet, sitert tidlegare her på bloggen, er framleis etter mitt syn det beste og mest balanserte innlegget i debatten. I VL-leiaren vil eg særleg framheve det siste avsnittet eg har sitert - og forsterke ei åtvaring som ligg mellom linjene der.

Eg les sjeldan debattsidene til nettavisene. Generelt synest eg dei er uttrykk for redaksjonell latskap under dekke av "ytringsfridom". Denne gongen har eg gjort nokre stikkprøver. Eg er uroleg. Lat meg seie to ting med store bokstavar: DET ER IKKJE MUSLIMAR SOM FJERNAR FEDRELANDSSALMEN FRÅ SØNDAGSPROGRAMMET I RADIO, og DET ER IKKJE DEN RAUDGRØNE REGJERINGA HELLER.
# lagt inn 2.8.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?