<$BlogRSDUrl$>

31.8.10

Studentjubileum 

Og Udfaldet gik over Forventning. Den 31ste August [1860] var jeg Student med 'Laudabilis' eller den saakaldte 'bedste Karakter'.
Eg hadde først tenkt å skrive "russejubileum" over dette sitatet frå eit brev Elias Blix skreiv til Johan Amundsen, skolekamerat frå lærarseminaret i Tromsø. Men det er ikkje rett, i 1860 var "russelaget" ei punktmarkering etter skriftleg examen artium, alt 11. august. Først 31. august var siste muntlege eksamen unnagjort, følgt av immatrikulering 3. september.

Eg seier gjerne at av alle nålauge ein bondestudent anno 1860 måtte forsere, var kanskje examen artium det trongaste. Dette var ei tid da om lag 100 personar årleg tok slik eksamen - på landsbasis. Om lag ein handfull av dei kom frå bonde- eller arbeidarbakgrunn. Examen artium var opptaksprøva til universitetet og blei arrangert ved universitetet, ikkje ved dei lokale høgre skolene.

I historisk perspektiv er det mykje godt å seie om norsk skolepolitikk dei siste 150 åra.
# lagt inn 31.8.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?