<$BlogRSDUrl$>

21.9.10

Snåsamann-nytt 

“Den samme ydmyke og undrende holdningen til livet preger de øvrige delene av boka, bl.a. der han varmt skriver om kona Signe og øvrig familie, om hjembygda Snåsa, om fattigfolk og hverdagsliv i barndom og oppvekst. Undringen går over i beundring i kapitlene om personer, fra historien og samtiden, som i særlig grad har vært med på å forme ham som menneske; prestesønnen Ole Rynning, Snåsa-presten Bernt Julius Muus, salmedikteren Elias Blix, Johan Nygaardsvold, Mikkjel Fønhus, Helge Ingstad og andre.”

Jordnært portrett - adressa.no

# lagt inn 21.9.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

16.9.10

Nynorsk i Afrika 

Nynorsk på frammarsj i Afrika

Den norske skulen i Kamerun (DNS) har gått frå å vera ein bokmålskule til å bli ein nynorskskule. Alle dei ni norske elevane nyttar nynorsk som målform dette året.

Nynorsk på frammarsj i Afrika - nms.no

# lagt inn 16.9.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

15.9.10

Jubileumsnytt 

frå Avisa Nordland: “Gildeskål Sparebank har besluttet å støtte Elias Blix-jubileet med 100.000 kroner. I brevet til Gildeskål kommune heter det at fordelingen av midlene skal gjøres etter søknad fra lokalutvalgene.”

# lagt inn 15.9.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

8.9.10

Allsong 

I kveld har eg sunge meg gjennom "Den nynorske songskatten" under venleg og kompetent leiing av Terje Aarset og med tonefølgje av Ingvild Bryn. Triveleg og godt besøkt arrangement i lokala til Bygdelagssamskipnaden i Nordahl Bruns gate, eit steinkast eller to frå kontoret mitt. Bra for helsa og humøret. Det er for lite allsong i samfunnet.
# lagt inn 8.9.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

5.9.10

Kulturkveld 

Onsdag 8. september kl. 19.00 er det kulturkveld om den nynorske songskatten i Bygdelagssamskipnaden (BLS), Nordahl Bruns gate 22

Program:
Terje Aarset frå Høgskulen i Volda kåserer.
Ingvild Bryn frå NRK spelar piano.
Allsong, boksal, kaffi og kaker.
Gratis inngang.
Tilskiparar: Fylkesmållaget Vikværingen, Oslo Mållag og målnemnda i BUL Oslo.

Kulturkveld om den nynorske songskatten - Oslo Mållag

# lagt inn 5.9.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?