<$BlogRSDUrl$>

27.10.10

Jubileumsnytt 

 

...

Prosjektleder Petter Kjærnes er stolt av programmet han nå legger fram for politikerne. Foto: Connie Slettan Olsen

Millionmarkering av Blix

Meløy: Den avdøde salmedikteren Elias Blix skal neste år minnes til en prislapp på 3,6 millioner.

Millionmarkering av Blix | www.an.no

# lagt inn 27.10.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Fare 

 

Ivar Aasen-instituttet i fare

Ivar Aasen er omstridt, over 100 år etter hans død. (Foto: NTB/Scanpix)

Instituttet etter Ivar Aasen kan bli lagt ned.

Ivar Aasen-instituttet i Volda kan bli lagt ned. Dette er ein av dei største institusjonane i landet som forskar på den nynorske skriftkulturen.

Ivar Aasen-instituttet i fare - Møre og Romsdal - NRK Nyhende

Og kven skal i så fall ta ansvaret for å forvalte studiet av nynorsk skriftkultur?

# lagt inn 27.10.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

25.10.10

Reisebrev frå Gildeskål 

Nytt nummer av "Stille Stunder" i postkassa i dag. Gamleprosten til Hardanger og Voss, Knut A. Knudsen, skriv eit fint reisebrev frå Gildeskål, der pensjonisten har vore sommarvikar. Han er sprek enno, gamleprosten. Han har hatt reisefølgje med ei bok om Blix, utan at eg skal trøytte lesaren med detaljar. Viktigare er dei mange fine observasjonane om kor levande Blix-tradisjonen er, og om dagens bruk av Blix-salmane. Knudsen gir elles eit fint referat av noko Svein Malmbekk, sokneprest i Gildeskål h. v., la fram i samband med nordnordisk prestemøte, som blei halde nett i Gildeskål:
Han har undersøkt korleis folk i Salten er opptekne av Blix-salmar i dag, og la fram fleire funn av materialet sitt. Det er "Himmelske Fader" som scorar høgast når folk skal seia kva for salme dei er mest kjær i. Vi song salmen, med vers 2 inkludert, Ramnungar ropar ...
Det har vore eit mykje nytta bordvers i området her.
Så er det salmen "Ein båt i stormen duva" som kjem på neste plass. Han fortalde om tradisjonsbruken knytt til denne salmen, som har sitt bibelske førebilete i bibelforteljinga om når Jesus stiller stormen. Salmen vart nytta som bøn før fiskarane drog til Lofoten og som forbøn for dei fom var på havet og fiska.
Knudsen sluttar brevet sitt med å "oppmoda lesarane av 'Stille Stunder' til å gjera ei Gildeskål-ferd, gjerne med Aschim-boka som reiseguide" (auda, der kunne eg ikkje dy meg).

Det blir fleire gode høve til det neste år. Da feirar dei 175-årsjubileet til Elias Blix heile året til ende. Dei modige, som har vore ute ein vinterdag før, kan ta turen helga 26.-27. februar. For andre høver det kanskje best med eit besøk på sommarføre. Det blir eit stort profilarrangement på seinsommaren òg, så følg med!

Favorittsitat: "Ein musikar eg møtte her, svarde slik når eg spurde kva som var det beste med Blix-salmane: Det er musikk i språket hans."
# lagt inn 25.10.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Disputas 

Disputas cand.theol. Anders Aschim, IHR

Dato/tid: 05.11.2010 10:15 - 05.11.2010 15:30
Sted: Rom 132, Auditoriet på UB
Målgruppe: Alle
DISPUTAS

Doktoranden vil offentlig forsvare for dr. philos. graden avhandlingen:
”Ein betre vår ein gong. Elias Blix” og ”Uavslutta vitskapleg etterskrift”
Fredag 5. november 2010 – kl.10.15, Rom: 132, Auditoriet på UB

Bedømmelseskomité:
Professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, (1. opponent), Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger
Professor Inger Elisabeth Haavet, (2. opponent), Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
Professor Einar-Arne Drivenes, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø (leder av komiteen).

Disputasen ledes av instituttleder Fredrik Fagertun, Institutt for historie og religionsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø.

Disputas cand.theol. Anders Aschim, IHR - Universitetet i Tromsø

# lagt inn 25.10.10 1 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Prøveførelesing 

Prøveforelesning cand.theol. Anders Aschim. IHR

Dato/tid: 04.11.2010 14:15 - 04.11.2010 16:00
Sted: Rom 132, Auditoriet på UB
Målgruppe: Alle

CAND. THEOL. ANDERS ASCHIM
holder prøveforelesning for dr. philos. graden i historie:
Torsdag 4. november 2010, Rom: 132, Auditoriet på UB
Kl. 14.15 oppgitt emne:
Kva hadde Elias Blix å seie som vitskapsmann og forskar i samtida si?
Kl. 15.15 selvvalgt emne:
Homo academicus, Kristiania 1880-1884

Prøveforelesning cand.theol. Anders Aschim. IHR - Universitetet i Tromsø

# lagt inn 25.10.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

2.10.10

Etterskrift 

Herfra kan du laste ned

Uavslutta vitskapleg etterskrift
til Ein betre vår ein gong. Elias Blix

Anders Aschim, 2010

Biografien og etterskriftet er godkjent til forsvar for dr.philos.-graden i historie ved Universitetet i Tromsø. Doktorgradsprøver 4.-5. november 2010.
# lagt inn 2.10.10 3 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

1.10.10

Disputas 

"Det samlede inntrykk av biografien og etterskriftet er at dette er et omfattende og originalt arbeid som har framskaffet mye ny kunnskap om emnet. Det er derfor ikke tvil om at arbeidet er verdig til å forsvares for dr.philos.graden."

Med denne fråsegna, underteikna av dei vyrde professorar Einar-Arne Drivenes (Tromsø), Inger Elisabeth Haavet (Bergen) og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (Stavanger) er Blix-biografien "Ein betre vår ein gong", supplert med "Uavslutta vitskapleg etterskrift", resirkulert som doktoravhandling.

Faget er historie, institusjonen Universitetet i Tromsø, disputasen blir 4.-5. november.
# lagt inn 1.10.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?