<$BlogRSDUrl$>

1.10.10

Disputas 

"Det samlede inntrykk av biografien og etterskriftet er at dette er et omfattende og originalt arbeid som har framskaffet mye ny kunnskap om emnet. Det er derfor ikke tvil om at arbeidet er verdig til å forsvares for dr.philos.graden."

Med denne fråsegna, underteikna av dei vyrde professorar Einar-Arne Drivenes (Tromsø), Inger Elisabeth Haavet (Bergen) og Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (Stavanger) er Blix-biografien "Ein betre vår ein gong", supplert med "Uavslutta vitskapleg etterskrift", resirkulert som doktoravhandling.

Faget er historie, institusjonen Universitetet i Tromsø, disputasen blir 4.-5. november.
# lagt inn 1.10.10 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?