<$BlogRSDUrl$>

26.4.11

Blix & Fløgstad 

Eg har visst aldri kommentert Kjartan Fløgstad sin bruk av Blix i romanen "U3". I dag fekk eg eit påskot. Påskenummeret av "Stille Stunder" kom i postkassa. Det inneheld mellom anna eit fint og personleg stykke av Knut Skorpen om - nettopp - å oppdage Blix via Kjartan Fløgstad og denne romanen. Den sentrale staden finn du på side 163, men heile romanen er framleis verd å lese.
# lagt inn 26.4.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

25.4.11

Professoren 

Da er det offisielt. BlixBlog, som har hatt mykje å takke Aarset for gjennom mange år, gleder seg og ønskjer hjarteleg til lukke.

Terje Aarset professor i norsk språk

Torsdag 14. april gjorde styret ved Høgskulen i Volda vedtak om at Terje Aarset får godkjent personleg opprykk med tittel som professor i norsk språk.

Eit sakkunnig utval samansett av professor Lars S. Vikør (Universitetet i Oslo), professor Gudlaug Nedrelid (Universitetet i Agder) og professor Idar Stegane (Universitetet i Bergen) har samrøystes gått inn for å gje Terje Aarset professorkompetanse.
Terje Aarset er fødd i 1945. Han har examen artium frå Volda (1966), lærareksamen (Volda 1968) og studium i tysk og nordisk (Noregs lærarhøgskule / Universitetet i Trondheim, UNIT) med nordisk hovudfag (1974). Aarset har undervist i grunnskulen (Frei) og ungdomsskulen (Ørsta). Undervisningsrøynsle frå høgare nivå har han frå UNIT og først og fremst ved Høgskulen i Volda (frå 1978, då skulen heitte Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda), med fast tilsetjing som førsteamanuensis frå 1982.

Terje Aarset professor i norsk språk

# lagt inn 25.4.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

12.4.11

Gjerstad & Blix i Gildeskål 

via www.eliasblix.no:

Gjerstad feiret dagen i Gildeskål

Joralf Gjerstad fylte 85 år mandag 11. april, og for Elias Blix-entusiasten var det naturlig å feire dagen i Gildeskål sammen med kona Signe.

For dem som kjenner Joralf Gjerstad eller som har lest boka hans, er det godt kjent at han har et nært og engasjert forhold til Elias Blix og hans diktning. Det var derfor naturlig å legge turen til Gildeskål på 85-årsdagen, og som seg hør og bør startet besøket med bursdagskake og sang på kirkestua på Inndyr. Deretter fikk de omvisning i Gildeskåls flotte middelalderkirke, før besøket ble avsluttet med lunsj på prestegården.

Joralf Gjerstad har også tidligere vært i Gildeskål, og besøkte da Sandhornøya. Denne gangen ønsket han å se Elias Blix sin kirke, der han ble konfirmert, og der han etter sigende skal ha blitt nektet å preke.

Elias Blix - Jubileum 2011 - Gjerstad feiret dagen i Gildeskål

# lagt inn 12.4.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

9.4.11

Gjerstad & Blix – i Bodø 

Trønder-Avisa (sjå òg Avisa Nordland, papirutgåva):

Er bortreist på dagen

De som tror de kan gratulere Joralf Gjerstad på hans 85-årsdag på Snåsa mandag, tar feil. Han og Signe er bortreist.

For ekteparet dro i går til Bodø og blir der til tirsdag. Gjerstad er invitert av biskop Tor Berger Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme. Den tidligere klokkeren i Snåsa skal nemlig lese en gammel klokkerbønn under gudstjenesten i Bodø domkirke søndag. På ettermiddagen skal han ha en samtale med biskopen à la den han hadde med biskop Tor Singsaas under Olavsfestdagene i 2009. I liket med den gangen kan biskop Jørgensen vente stinn brakke.

– Temaet er Elias Blix – min store dikter. I år er det 150 år siden han ble født i Gildeskål. Jeg ser fram til dagene i Nordland, sier jubilanten.

Er bortreist på dagen - Trønder-Avisa

Eg skal til Bodø sjølv, men det er dessverre først på onsdag. Dobbelttime om Blix for prestane i Luftforsvaret.

# lagt inn 9.4.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

4.4.11

Blix kvar sundag 

 

Med Blix gjennom kyrkjeåret

Sokneprestene og Blix-kjennerne Svein Malmbekk og Kyrre Kolvik har valgt ut en Blix-salme for hver søndag i kirkeåret.

Det er i anledning Elias Blix’ 175årsjubileum Malmbekk og Kolvik har laget et gjennomarbeidet forslag til en Blix-salme for hver søndag i kirkeåret. Resultatet er salmeheftet ”Med Elias Blix gjennom kyrkjeåret”.

Sør-Hålogaland bispedømme - Med Blix gjennom kyrkjeåret

# lagt inn 4.4.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

2.4.11

Ikkje aprilspøk 

frå rettskrivingsnemnda:

Ferdig framlegg til ny nynorskrettskriving

(1.4.11) Både «skole» og «skule» bør kunne skrivast på nynorsk. Det bør også bli høve til å skrive «kjem dokker?» i tillegg til «kjem de?», men i-målet bør gå ut av den offisielle rettskrivinga. Det føreslår Språkrådets rettskrivingsnemnd for nynorsk i den innstillinga dei i dag overrekte til styret i Språkrådet.

Ferdig framlegg til ny nynorskrettskriving - Språkrådet

# lagt inn 2.4.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?