<$BlogRSDUrl$>

14.5.11

Post festum 

Arrangementet er over, men for dokumentasjonens skuld:

No livnar det i lundar – Elias Blix 5. mai 2011

Torsdag 5. mai markeres bokens dag i et fellesarrangement mellom Bodø bibliotek og DIS-Salten Slektshistorielag. 2011 er Blix-året, og denne kvelden vil Kjellrunn Trohaug kåsere om Elias Blix’ tekster og hans forhold til språket.

”Elias Blix (1836-1902) var bygdegut frå Gildeskål. Etter lærerseminaret i Tromsø studerte han teologi, og blei professor i hebraisk ved Universitetet i Kristiania. Han var også rikspolitikar, og kyrkjeministeren i Sverdrupregjeringa (1884-1888), då Stortinget i 1885 fatta jamstillingsvedtak om at "det norske Folkesprog skulle sidestilles med vort allminnelige Skrift- og Bogsproget". Blix er på sett og vis medansvarleg for språksituasjonen i dag, i alle høve førte han nynorsken inn i kyrkja og gjorde han til folkeeige gjennom salmane sine” sier Kjellrunn Trohaug.

Det kom vel 35 personer.

DIS-Salten Slektshistorielag

# lagt inn 14.5.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?