<$BlogRSDUrl$>

29.7.11

‪In memoriam 

 

Håvard Lund - Nord-Norge minnes

Ved hjelp av fotografer og aviser over hele landsdelen har Svein Spjelkavik satt sammen denne minnefilmen.
Om musikken: I forbindelse med Elias Blix-jubileum i 2011, har Håvard Lund tatt tak i kjente Blix- salmer, og gitt dem nye melodier. Hans håp er å klare å belyse teksten ytterligere enn den versjon publikum kjenner fra før. Elias Blix kalte denne for "Barndomsminner fra Nordland", og står som symbol på hans barnetro og lengsel.

‪Håvard Lund - Nord-Norge minnes‬‏ - YouTube

# lagt inn 29.7.11 2 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

17.7.11

Blix på heimstaden 

Eit litt mindre strabasiøst turalternativ.

Våg - Tur i Elias Blix sine fotspor

BOT11-GTS-07

I anledning jubileet for Elias Blix tar vi en tur til Våg.

Oppmøte:
P-plass ved Blix-bysten på Våg kl 11.00. 

Turleder:
Brita Håvik Johansen 75 75 86 59 / 991 69 275.

Våg - Tur i Elias Blix sine fotspor - Turer og aktiviteter - Bodø og Omegns Turistforening

# lagt inn 17.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Blix på pilegrimsferd? 

Pilegrimsbølgja har nådd Gildeskål

Pilegrimsvandring fra Glomfjord til Gildeskål kirkested

BOT11-GT-18

Gildeskål menighet i samarbeid med Gildeskål turlag og Meløy turlag

ag: Avgang fra Namnlaushøgda kl 10.00, ankomst Fellvasstua ca kl 18. Torsdag tur fra Fellvasstua til Sundsfjord. Fredag videre til Gildeskål kirkested. Det er mulig å møte opp i Sundsfjord enten torsdag kveld eller fredag morgen kl 09.00 og gå med til Gildeskål kirkested, hvor det er olsokfeiring om kvelden. Påmelding innen 25. juli til kirkekontoret 75 76 08 30. Kjentmann Namnlaushøgda – Fellvasstua: Audun Ursin 975 02 770, Fellvasstua – Gildeskål kirkested: Trygve Breivik 75 75 81 16.

Pilegrimsvandring fra Glomfjord til Gildeskål kirkested - Turer og aktiviteter - Bodø og Omegns Turistforening

# lagt inn 17.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Blix på Autofest 

- rett nok ikkje på sjølve bensinstasjonen, men i kyrkja:

SUNDAG | 7. august | Vinje Kyrkje

Elias Blix-konsert med m.a Aasmund Nordstoga og Øyonn Groven Myhren

Bøgrend Autofest » Program

# lagt inn 17.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

16.7.11

Jubileumsprogram 

# lagt inn 16.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Blix-time på Arnøyene 

 

Og Arnøyene (nord og sør) ligg i Gildeskål, rett utanfor Sandhornøya, om du skulle lure.

Arnøyene Båtforening

# lagt inn 16.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Stilling ledig 

# lagt inn 16.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Sandhornet I DAG 


Eg har planar om å kome meg opp på Sandhornet medan eg enno har helse til det, men i dag har eg dessverre ikkje høve til å vere med. Mandag 15. august har eg derimot tenkt å prøve meg, om skodda ikkje ligg altfor tjukk. Det er dagen derpå etter den store jubileumshelga. Nokon som vil vere med?
# lagt inn 16.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

15.7.11

Det usynlege 

Denne teksten skreiv eg visst i 2003, men den har ikkje vore publisert før no. Det kan for så vidt høve bra, eit samisk perspektiv høyrer absolutt med når Elias Blix-jubileet skal markerast. Takk til Svein Lund, den utrøyttelege redaktøren av “Samisk skolehistorie”.

Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Anders Aschim:

Det usynlege

Som vaksen var han norsk, som ungdom kven. Men far hans var same.

Det usynlege

# lagt inn 15.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

11.7.11

Blix@YouTube3‬‏ 

YouTube - ‪Elias Blix. No livnar det i lundar. Sang Kristian Krokslett‬‏

# lagt inn 11.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Blix@YouTube2‬‏ 

 

# lagt inn 11.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Blix@YouTube1‬‏ 

YouTube - ‪Elias Blix, Gud signe vårt dyre fedreland, Sang: Kristian Krokslett.MP4

Frå turneen til Kristian Krokslett og Hildur Gryt. Skjerstad kyrkje.

# lagt inn 11.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

7.7.11

Blix i Gildeskål 

Frå Aasentunet til Gildeskål kyrkjestad. Og i haust: Nasjonalbiblioteket.

Elias Blix-utstilling åpnet

Lørdag 2. juli markerte Nordlandsmuseet på Gildeskål kirkested åpning av helt ny utstilling om Elias Blix.

Ivar Aasen-tunet har i samarbeid med forfatter Anders Aschim laget en helt ny utstilling om Elias Blix. Utstillingen har tittelen "Elias Blix - Ordets sølvsmedkunstnar", og gir et flott innblikk i Elias Blix sitt liv og virke.

Utstillingen blir stående på kirkestedet t.o.m. søndag 14. august. Deretter går den videre til Nasjonalbiblioteket, der den åpner 1. september.

Eg må skunde meg å seie at mi rolle er noko overdriven i denne presentasjonen. Men eg er svært nøgd med utstillinga.

Elias Blix - Jubileum 2011 - Elias Blix-utstilling åpnet

# lagt inn 7.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Spørsmål 

frå dagens quiz i ei rad dagsaviser:
8. Hva er Elias Blix mest kjent som?
# lagt inn 7.7.11 1 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

1.7.11

Gudstenestemelding 

Konsertar, teaterframsyningar, filmar og bøker blir gjerne melde og vurderte i pressa. Det er sjeldan det skjer med gudstenester, sjølv om Aftenpostens søndagsnummer for eit par veker sidan faktisk hadde ei samlemelding av ei rad gudstenester i Oslo-området i vår.

Dag og Tid-meldar Sjur Haga Bringeland har vore på Dei nynorske festspela og har hatt det fint, han som vi andre. Eg må jo berre vedgå at eg synest det er svært hyggeleg at han brukar ein god del av spalteplassen på festspelgudstenesta søndagen. Og ikkje mindre hyggeleg er overskrifta: "Tunteneste - Slik skal ei nynorsk gudsteneste i Blix-året gjerast".
Gudstenesta i Aasen-tunet er ei høveleg avslutning på Dei nynorske festspela; med Ivar Aasens bibel på altaret blir me minte om at mykje av den nynorske kulturen er ein kyrkjeleg kultur.
Eg tykte verkeleg det blei ein god heilskap. For meg var høgdepunktet det fine barnekoret frå Hjørundfjord, under venleg og myndig leiing av kantor Marie Mundal Austrheim. Liturgen, Ørsta-sokneprest Matias Austrheim (han er far til kyrkjemusikaren, ja) og festspeldiktar/tekstlesar Bjørn Sortland blir dregne fram, men ikkje minst har Bringeland eit øyre for den sunnmørske salmesongen (resultat: Blix slo Støylen på heimebane).

Og sanneleg har han ei eiga undersak om "førpremieren" på den nye bibelomsetjinga, med ei kort vurdering. Akkurat denne delen er nok litt prematur, han har hatt lite materiale å ta i. Men han har høyrt godt etter, det skal han ha.
# lagt inn 1.7.11 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?