<$BlogRSDUrl$>

6.9.04

Poetokratiet 

Før eg sluttar, må eg hugse å nemne Espen Søbyes breiside mot andreutgåva av Norsk Biografisk Leksikon i det nye heftet av Samtiden. Klassekampen følgjer opp:
– «Norsk biografisk leksikon» er et makkverk som dessverre vil bli stående i over 50 år, mener Espen Søbye. Han mener et arbeid preget av vennetjenester mellom Kunnskapsforlaget og Fritt Ord har skylda.
---
– Hva er gått galt?

– For det første: Se på utvalget! En tredel av de biograferte tilhører litteratur- og kunstfeltet, noe som er en voldsom overrepresentasjon i forhold til hvor mye de faktisk har vært med på å prege samfunnet. Personligheter fra vitenskap, politikk, næringsliv og byråkrati burde vært løftet fram i langt større grad. Toneangivende folk er ganske enkelt ikke med. Dette er å gjeninnføre poetokratiet når det motsatte burde vært gjort, sier Søbye.
Les meir.

For ordens skuld: Erik Rudeng har slått kraftig tilbake på vegner av Fritt Ord. Og både Espen Søbye (Käthe: Alltid vært i Norge) og eg har note godt av stønad frå Fritt Ord.
# lagt inn 6.9.04 2 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Og no (07.09.2004) har ein av redaktørane for NBL, Knut Helle, gått ut med kommentaren "Tøv fra Søbye".
Av Blogger Anders, 12:58 a.m.  
Og Klassekampen held saka gåande. Det mest interessante innspelet kjem frå Rune Slagstad i dag. Han deler fleire av innvendingane til Espen Søbye, men kjem òg med kritiske spørsmål andre vegen. Og i går var det Gudleiv Forr som hadde ord for dagen.
Av Blogger Anders, 11:12 p.m.  
Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?