<$BlogRSDUrl$>

25.9.03

Dagens Blix 

Som Vaaren vitnar / Um Herrens Skaparmagt,
Naar Bandet slitnar / Som var paa Livet lagt, -
Den Jord, som blundar / Inn under Vetters Skrud,
Til Bløming stundar / Og klæder seg som Brud,
Og Fugl i Lundar / Ber Lovsong upp til Gud:

So Livsens Gneiste / Sprang fram or Jesu Grav;
Han upp seg reiste / Og Verdi Livet gav.
No grønkar Tuva, / Der visne Gravblom stod,
Og Livsens Druva / Spring fram av Jesu Blod;
No kjem Guds Duva / Med Sumars Tidend god.

-------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye III, Christiania: Det norske Samlaget, 1875

Fjerde og femte verset av påskesalmen "Statt upp or Svevne" (Tone: På Gud alene). Vår-songaren Blix er fullt utvikla i det tredje salmeheftet. "No koma Guds Englar" har vi sett på alt, seinare kjem "No livnar det i lundar." Og Bibelen finst alltid der. Her er eg særleg imponert over "Guds Duva," som knyter påskehendinga til forteljinga om Noas ark (merk og korleis dua er forbunde med vegetasjon). Samstundes kling forteljinga om Jesu dåp med.

Oppdatering, 27.11.2003: Sjå heile salmen.

Kjelde for bibeltekstane: Bibelen.no.
Send ein kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 25.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?