<$BlogRSDUrl$>

29.9.03

Dagens Blix 

Kvitsundagen, Kyrkjehagen,
Kyrkjehagen ber Sumarskrud.
Blomarne mange yndeleg Ange,
Yndeleg Ange ber upp til Gud.
Kvitsundagen, Kyrkjehagen,
Kyrkjehagen ber Sumarskrud.

-------------------------------
Nokre Salmar, gamle og nye III, Christiania: Det norske Samlaget, 1875

Denne andre pinsesalmen i hefte 3 er og eit originalarbeid. Av dei store pinsediktarane ligg Blix her nærare Grundtvig enn Luther. Pinseforteljinga, kyrkja og naturen spelar på same laget. Det er ikkje lenge sidan vi støytte på melodien "Her vil ties, her vil bies" (betre kjend som "Påskemorgen slukker sorgen"), og kommentarane er framleis gyldige, sjølv om denne salmen nok er sterkare enn "Gode Hyrding, Konungs Vyrding."

Send ein kommentar.
Fredagens Blix.
# lagt inn 29.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?