<$BlogRSDUrl$>

25.9.03

Dagens injurie 

I serien Tromsø for 150 år sidan: Tromsøposten torsdag 6. oktober 1853
Forøvrigt har man rigtignok hidtil havt Grund til at betvivle, at Sindighed og aarvaagen Omtanke ere Egenskaber, hvoraf han i nogen væsentlig Grad er i Besiddelse.

Slik lyder avisas avskilsord til kapellan Johann Ernst Welhaven (f. 1818), bror av diktaren og yndlingsfienden til nokre av Wergeland-"liberalarane" kring avisa. Welhaven vart den første soknepresten til det nyoppretta Målselv prestegjeld, trass i at fleire søkjarar hadde lenger ansiennitet, noko avisa gjer høgt og tydeleg merksam på. Welhaven var mellom anna engasjert i fråhaldsrørsla, og var tydeleg oppfatta som noko fanatisk av det tolerante borgarskap rundt avisa.

Send ein kommentar.
# lagt inn 25.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?