<$BlogRSDUrl$>

11.9.03

Utanriksnytt 

Det er mykje gammalt nytt i denne vevloggen, og eg har tidlegare kommentert postgang og nyheitsformidling midt på 1800-talet, då ein gjerne las fire veker gammalt nytt. Det er ikkje alt som går så mykje fortare i vår eiga tid. Aftenposten (nettutgåva) i dag:
Egypter vil ha tilbake gullet Moses tok med seg
En egyptisk jurist vil anlegge sak mot alle verdens jøder, som han anklager for tyveri. Jødene stjal med seg Faraos gull, da Moses førte dem ut av Egypt for flere tusen år siden, sier Nabil Hilmi.

Jim Davila omtala saka i vevloggen sin, paleojudaica.com måndag 25. august, i den humoristiske spalta "Dette kunne du ikkje ha funne på sjølv." Kjelda var det amerikansk-jødiske tidsskriftet Forward for 22. august.

Korleis oppstår nyheiter? Framleis ved at redaktøreren saksar fire veker gamle blad og sender ut resultatet til lesarane? Det verkelege problemet med oppslaget i Aftenposten er likevel eit anna: Den skeive framstillinga av både jødar og muslimar en bloc som pussige, men potensielt farlege, fundamentalistar. På jødisk hald er det dei færraste som er i stand til å ta dette utspelet seriøst, og den humoristiske handsaminga av det er i full gang. Det ville ikkje undre meg om det er tilsvarande på egyptisk side. Det er nok konfliktstoff i Midt-Austen, men vestlege media spelar neppe noko konstruktiv rolle ved denne typen utveljing og vektlegging av stoff.

Oppdatering 12.09.2003: Reuters-meldinga som er grunnlag for oppslaget i Aftenposten står her, under rubrikken "Oddly enough". For Aftenposten er dette "utenriks".

Send ein kommentar.
# lagt inn 11.9.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?