<$BlogRSDUrl$>

31.12.03

Dagens Blix 

Fraa Betlehem eit Gitord gjeng, / Eit Gitord gjeng,
Um Kongeson i Krubbeseng. / Halleluja, Halleluja!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), s. 35-37

Ei einaste endring er gjort sidan førsteutgåva (1883): Blix har føyd til ei tilvising til den bibelske Salme 72 i overskrifta. Det tek brodden av hymnologen Egil Elseth si innvending mot det tiande verset:
Daa syng Guds Folk um Fred og Von, / Um Fred og Von,
Som Sus i Skog paa Libanon. / Halleluja, Halleluja!
Elseth (s. 124) kommenterer: "Målbunaden er vel norsk, men ikkje naturen." Men dette er ein direkte referanse til Salme 72,16. Ein kan samanlikne med "Libanons og Karmels glans, Sarons prakt og ynde" i Grundtvig-salmen "Blomstre som en rosengård," bygd på Jesaja 35. Ein kan like godt seie det motsette av Elseth: I ei linje som "Og Freden gror fraa Fjord til Fjell" (vers 9) maktar Blix å lokalisere Betlehem og Libanon i den heimlege naturen.

Kjelde for bibelsitata: Bibelen.no
Heile salmen (1891 - 1883).
Førre utgåva.
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 31.12.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?