<$BlogRSDUrl$>

18.12.03

Dagens Blix 

Lat Harpa laata / Med høge Helgarljod!
Syng um den Gaata: / Guds Son i Kjøt og Blod!
Han vilde vera / Vaar Ven og Broder blid,
Vaar Byrde bera / Og standa i vaar Strid
Og sæle gjera / Oss so til evig Tid.

----------------------
Elias Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900), s. 13-15

Handverket kunne han, den gamle. Bokstavrim var eit verkemiddel han nytta mykje, og dette verset har gode døme:
Harpa - høge Helgarljod
vilde vera vaar Ven
Broder blid - Byrde bera
Tonen er "Paa Gud alene" (same melodi som "Fra fjord og fjære"). Biletbruken er ikkje så original. Men sjå på det fjerde verset:
Ja, lat oss prisa / Vaar Broder Jesus Krist!
Vaar vesle Visa / Han vil daa høyra visst.
Paa veike Vengjer / Ein Smaafugl høgt kann naa.
Og Hjartans Strengjer / I Songen Ljod kann faa,
Som upp seg trengjer / Til Gud fraa Tungor smaa.
Den vesle fuglen finn vi att i fleire av songane i det same heftet, som "Songen," "Songfuglen" og "Ute og heime".

Heile salmen.
Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 18.12.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?